Hoe lees ik de LED’s op de IQ Batterij?

U kunt de kleur van alle LED's op de voorkant van de IQ-batterijen controleren en vastleggen, zoals hieronder. Als de IQ Battery-lampjes continu branden of groen of blauw knipperen, werken de batterijen.
Tijdens installatie en inbedrijfstelling
- BLAUW KNIPPERED: Na het opstarten, wanneer IQ Batterij is gekoppeld met een IQ Gateway en wacht op een handdruk in drie richtingen om te bevestigen dat het een Enphase-apparaat is.
- KNIPPEREND GROEN: Na het passeren van de drievoudige handdruk met de IQ Gateway.
Tijdens installatie en inbedrijfstelling
- SNEL KNIPPEREND GEEL: Opstarten/communicatie tot stand brengen
- ROOD KNIPPERT IN SEQUENTIES VAN 2: Fout
- CONSTANTĀ GEEL: Werkt niet vanwege hoge temperatuur
- CONSTANT BLAUW OF GROEN: Inactief. De kleur gaat over van blauw naar groen naarmate de ladingstoestand toeneemt. U kunt Enphase Enlighten app controleren op de laadstatus.
- LANGZAAM KNIPPEREND BLAUW: Ontladen
- LANGZAAM KNIPPEREND GROEN: Bezig met opladen
- LANGZAAM KNIPPERENDĀ GEEL: Slaapmodus geactiveerd
- UIT: Werkt niet
Prezon Helpcentrum
service@prezon.nl