NO-Grid fout – De omvormer herkent het AC-net niet

Wanneer een 'No-Grid' foutmelding verschijnt op uw omvormer, duidt dit op een van de volgende twee scenario's. Ten eerste kan het zijn dat de omvormer geen AC-netstroom detecteert. Ten tweede is het mogelijk dat de DC-schakelaar van de omvormer is ingeschakeld voordat de AC-schakelaar werd geactiveerd.

Om deze situatie te beoordelen, is het aan te raden om de AC-spanning direct bij de klemmen van de omvormer te meten met een voltmeter. Controleer daarnaast via het informatiemenu op het scherm van de omvormer of de getoonde waarden overeenkomen met uw metingen.

Indien de weergegeven waarden niet overeenkomen, maak dan een foto van zowel het scherm van de omvormer als de meter en neem contact op met de Solis-servicelijn om een RMA-proces op te starten.

In het geval dat er geen wisselspanning gedetecteerd wordt, is het van belang om de oorzaak van het ontbreken van deze spanning te onderzoeken. Controleer hiervoor onderdelen zoals de AC-ontkoppelingsinrichting, de AC-stroomonderbreker en het aansluitpunt.

Verder, als de DC-schakelaar aanstaat maar de AC-schakelaar uit, zal de omvormer binnen enkele seconden een 'No-Grid' melding tonen. Deze melding blijft zelfs na het uitschakelen van de AC-schakelaar. In dit geval is het aan te raden beide schakelaars, AC en DC, uit te schakelen totdat het scherm van de omvormer volledig is uitgeschakeld. Schakel vervolgens eerst de AC-schakelaar in, gevolgd door de DC-schakelaar. Wacht ongeveer vijf minuten om te controleren of het systeem stroom begint te genereren.

Mocht de omvormer nog steeds een 'No-Grid' melding weergeven, volg dan de eerder genoemde stappen.

Prezon Helpcentrum
service@prezon.nl