Uw Envoy opnieuw verbinden met uw wifi

Heeft uw systeem opgehouden met het doorsturen van data? Zijn er wijzigingen aangebracht in uw WiFi-wachtwoord of internetprovider? Start hier om uw systeem weer operationeel te maken.
Ziet u de bovenstaande melding in uw Enphase app? Dan heeft uw systeem inderdaad geen verbinding meer met uw wifi. 

Voordat we starten met het proces van het opnieuw aansluiten van uw Envoy-S of IQ Gateway, is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe uw Envoy eruit zal zien na het succesvol herstellen van de verbinding.
Wanneer uw Envoy of IQ Gateway met succes verbinding heeft gemaakt,
brandt het bovenste LED-lampje continu groen.
Klik hier om te zien wat de andere LED-lampjes op de Gateway betekenen.
Prezon Helpcentrum
service@prezon.nl