Waarom produceert één van mijn panelen minder dan de andere?

Het komt vaak voor dat zonnepanelen op hetzelfde dak verschillen in energieopbrengst. Diverse factoren kunnen deze verschillen beïnvloeden, zoals de oriëntatie van het paneel, schaduwen van objecten zoals schoorstenen of bomen, en andere belemmeringen.

- Vanuit de fabriek zijn zonnepanelen niet identiek afgestemd, wat variatie in prestatie veroorzaakt. Dit is een standaardverschijnsel.

- Het is mogelijk dat de zonnepanelen die worden vergeleken niet op dezelfde locatie zijn geïnstalleerd. Hierdoor kunnen ze variëren in de dagelijkse hoeveelheid zonlicht die ze ontvangen.

- Een paneel kan gedurende een deel van de dag hinder ondervinden of in de schaduw liggen. Zo kan het dak van een naburig huis schaduw werpen op de onderste panelen voor een gedeelte van de dag, of een ventilatieschoorsteen kan dagelijks schaduw op een specifiek paneel veroorzaken.

Indien een van uw micro-omvormers recent is vervangen, wordt enkel de productie van de nieuwe omvormer weergegeven. De data is accuraat vanaf het moment van installatie van de nieuwe micro-omvormer, maar de historische energieproductie van vóór de vervanging is niet langer zichtbaar.
Prezon Helpcentrum
service@prezon.nl